งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง 2019

งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง 2019

2019/08/26 centropak
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง

2019 Kaohsiung Int'l Food Show

แสดงวันที่: 24-27 ตุลาคม 2019

สถานที่: Kaohsiung Exhibition Center

เพิ่ม:No.39, Chenggong 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan

หมายเลขบูธ:N1245

ข่าวประชาสัมพันธ์