งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสงปี 2020

งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง

งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสงปี 2020

20120/08/17 centropak
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง

งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสงปี 2020
วันที่แสดง:22-25 ตุลาคม 2563
สถานที่:ศูนย์แสดงสินค้าเกาสง
เพิ่ม:No.39, Chenggong 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan
บูธ NO.:S2142a

ข่าวประชาสัมพันธ์