งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสงปี 2020

งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสงปี 2020

20120/08/17 centropak
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง
งานแสดงอาหารนานาชาติเกาสง

2020 Kaohsiung Int'l Food Show

แสดงวันที่: 22-25 ตุลาคม 2020

สถานที่:Kaohsiung Exhibition Center

เพิ่ม:No.39, Chenggong 2nd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan

หมายเลขบูธ:S2142a

ข่าวประชาสัมพันธ์