2021 งานแสดงอาหารนานาชาติไทเป

2021 งานแสดงอาหารนานาชาติไทเป

2020/03/31 centropak

2021 งานแสดงอาหารนานาชาติไทเป
วันที่แสดง:ถูกยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาด
สถานที่:ศูนย์แสดงสินค้าไทเปหนานกัง
เพิ่ม:No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan
บัตรฟรี : https://bit.ly/3rR1Moc

ข่าวประชาสัมพันธ์