Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI 2020

Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI

Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI 2020

2020/04/07 centropak
Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI
Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI

Triển lãm ẩm thực quốc tế TAIPEI 2020
Hiển thị Ngày : DEC. 17-20, 2020
Địa điểm : Trung tâm Triển lãm Nangang Đài Bắc
Add.:No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan
Vé miễn phí : https://reurl.cc/2gNvqE

Thông cáo báo chí